Proč je komunismus zlo?

Jediné, co nám komunismus předvedl, byly miliony mrtvých, zničená ekonomika i životní prostředí, státní lež a diktatura, nesmyslný teror. Hitler se od Stalina učil stavět koncentráky a velmi jej obdivoval. Navíc komunismus přivodil zbrojení a eskalaci světového napětí. Výsledkem nebyla spravedlivá společnost, ale miliony mrtvých a devastace morálních hodnot, která se nedá po éře komunismu ani vyčíslit ani odhadnout.

PROROCKÉ MYŠLENKY O KOMUNISMU

Přečtěte si prorocké myšlenky Antonia Rosmini Serbatiho o komunismu z roku 1847 (70 let před nástupem komunismu k moci), z nichž se mnohé bohužel doslova naplnily. Jeho studie dokazuje, že komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale že jsou ve své podstatě člověku nepřátelské a přinášejí zkázu.

Žádná morálka

Komunisté se neřídí žádnou morálkou, otevřeně prohlašují, že svých cílů mohou dosáhnout pouze násilným svržením všech nynějších společenských režimů.    - Komunistický manifest -


Násilí

Násilí je hlavním prostředkem, kterým komunistická strana získává moc. Tento rys byl a je součástí všech forem strany, od jejich prvopočátků. Komunistické hnutí se rozšířilo jako smrtelná epidemie po celém světě – byly zabity desítky milionů lidí a stovkám milionů sebrán majetek a svoboda, údajně kvůli přání “vytvořit nebe na zemi”.


Zabíjení

Zabíjení je pro stranu nutné z praktických důvodů. Komunistická strana začala jako skupina vrahů a lotrů, kteří zabíjeli, aby získali moc. Jakmile byl jednou tento precedent ustanoven, nebylo pro ně návratu. Neustálý teror jim umožňuje zastrašit lidi a nutí je přijmout absolutní vládu komunistického režimu.


Zničení víry a náboženství

Proč komunisté tak krutě pronásledují svobodu víry? Svoboda víry je pro materialistický komunismus smrtelným nebezpečím. Jednou věcí je moc získat a druhou ji udržet. A protože náboženská víra vede věřící k pravdivosti, soucitu, dobrotě a spravedlivosti. Přijetí víry v Boha znamená přijetí skutečnosti, že v nebi přebývá ten, kdo má úplnou moc nad lidstvem. Víra ve vyšší bytost tedy přímo popírá legitimitu vlády komunismu a ti kdo věří, by nikdy neuznali absolutní komunistickou výchovu, nebo doktriny komunismu přinášející “nebe na zemi”. Proto se víra a naboženství staly jejím úhlavním nepřítelem.


Revoluce

Když je nějaký člověk oloupen o všechen majetek a dokonce zavražděn, pak toho, kdo spáchal takovýto hnusný čin všude v normální lidské společnosti nazývají vrahem a žádným způsobem nelze tento čin omluvit. Když byl při francouzské revoluci takový čin proveden pařížskou spodinou, tzv. lumpenproletariátem, dostal název revoluce.


Zabavení soukromého majetku

Základní zlo komunistické strany leží v základní doktríně komunismu, kterou je zabavení veškerého soukromého majetku, stejně jako “odstranění vykořisťující třídy”. Přitom právě soukromé vlastnictví tvoří základ všech lidských práv a často udržuje národní kulturu. Lidé okradení o soukromé vlastnictví ztrácejí rovněž svobodu mysli a ducha.


Podpora špatných lidských vlastností

Komunismus neapeluje na dobré lidské vlastnosti (třeba soucit, solidaritu, ochotu pomoci druhým apod.), už od prvopočátku vsadil na apel na tu snad nejhorší lidskou vlastnost – závist. Celý jeho pojmový a ideový aparát, ale samozřejmě pak i praktická politika, je založen na touze uškodit pracovitým, poctivým a snaživým a naopak povýšit neschopné, líné a servilní. Všechny ty masové krádeže, vraždění a likvidace celých skupin obyvatelstva, to nebyly jen excesy jednotlivých vůdců, to je prostě zabudováno v samotné podstatě systému, který vytváří lidi závislé, slabé a bezmocné, protože nenávidí nezávislé, soběstačné a schopné.


Proč je idea komunismu hloupost?

Protože se v ní nabízí dosažení vysokého cíle nízkými prostředky – jde tedy o podvod. Nabízí se získání něčeho drahého lacinou cestou. Je to asi stejné, jako by vám nějaká skupina profesorů na technice nabídla inženýrský titul za to, že odstraníte rektora. I kdybyste to udělali, a pak za to dostali diplom a právo psát si před jménem “ing”, skutečnou vysokoškolskou kvalifikaci mít nebudete. Jen jste obešli náročné a namáhavé několikaleté studium, při němž je nutný určitý talent a velká míra sebezapření. Navíc ponesete vinu třeba zločinu nebo jeho napomáhání.