Literatura

Knihy o zločinech a zločinné povaze komunismu

9 komentářů ke komunistické straně
Kniha, která šokovala Číňany po celém světě. Kniha, která rozkládá komunistickou stranu. – Nezávislý deník The Epoch Times vydal v listopadu 2004 Devět komentářů ke komunistické straně, v nichž podrobně popisuje zločiny komunistického režimu. Vydání této knihy zpustilo v Číně masové vystupování z komunistické strany.

www.9komentaru.cz

 

Černá kniha komunismu
Courtois, Werth, Panne, Paczkowski, Bartošek, Margolin
Paseka, Praha Litomyšl 1999

Mazinárodní kolektiv historiků a univerzitních profesorů se rozhodl zmapovat kontinent po kontinentu, zemi po zemi, a vyvodit co nejpřesnější bilanci zločinů spáchaných pod heslem komunismu…

 

Komunismus a socialismus
Antonio Rosmini Serbati
Vydalo Karmelitánské nakladatelství

Autor 100 let již před komunistickým pučem v Československu prorocky rozebírá fungování komunistických a socialistických režimů na základě tehdejšího učení utopisticky (komunisticky a socialisticky) smýšlejících filozofů.   Několik kapitol z knihy Karmelitánské nakladatelství

 

Byl jsem agentem NKVD
Anatolij Granovskij | Stefanos 2003

Autor, syn vlivného sovětského činovníka, který zahynul při stalinských čistkách, popisuje své dobrovolné zatčení, cestu do služeb NKVD, metody vyškolování agentů, svou činnost informátora a provokatéra zahrnující i jeho blízké a přátele, válečná léta v Sovětském svazu, způsob, jakým sovětský režim nakládal s vlastními válečnými hrdiny i svůj konečný útěk na Západ. Několik posledních kapitol je věnováno krátkému autorově působení v poválečném Československu.

 

Gulag
Anne Applebaum

Výpravný popis vzniku a vývoje koncentračních táborů od doby Lenina až po Gorbačova. Text vychází z archivních dokumentů, rozhovorů a vzpomínek obětí Gulagů. Kniha popisuje jakou roli tyto koncentrační tábory hráli v politickém a ekonomickém systému. Popisuje denní život v táboře: Jak lidé žili, pracovali, jedli, bojovali, umírali a přežívali.
www.anneapplebaum.com

 

Proč nejsem komunistou?
Josef Čapek

Naplňovalo mne vždy podivem, co všechno je komunismu buržoazií, jež musí být krvavě na hlavu potřena. Zvláště ve věcech kultury a umění vylíhla se z toho namnoze stanoviska a měřítka skutečně tak úzká, hrubě nízká a kalná, přišlo se se soudy tak křivými a ošklivě zámyslnými. Příliš často jsem měl dojem, že nejde tu o jasnou myšlenku, nýbrž o záchvaty zběsilosti a maloduché nenávisti, slepé a hrubé násilnosti, jež je posedlá rozpoutanými běsy. Není tu přítomen ten cit šíře a vysokomyslné spravedlivosti, jakým by měla býti prodchnuta veliká myšlenka, která chce do svých dlaní přejmout svět. Celý text
Opat chuligán
Monika Elšíková
Karmelitánské vydavatelství, Kostelní Vydří, Praha 2005

Nevšední životopis Anastáze Opaska; byl nepřehlédnutelnou postavou katolické církve i kulturního dění jak v exilu, tak také po sametové revoluci.

 

Byly jsme tam taky
Dagmar Šimková
nakladatelství Monika Vadasová-Elšíková, Praha 2003

Vzpomínky ženy, která byla v 50. letech vězněná z politických důvodů společně s Růženou Vackovou, Dagmar Skálovou, či Ninou Svobodovou. Strhující próza, při jejíž četbě běhá mráz po zádech.

 

Strmá cesta
Jevgenija Ginzburgová
Odeon, Praha 1992

Autorka byla ruská spisovatelka, novinářka a historička. Na Kolymě v gulagu a následném vyhnanství strávila celkem 18 let. Její memoáry patří k nejsilnějším svědectvím o zločinech komunismu ve stalinském Rusku. Strmá cesta (Krutoj maršrut) vyšla za života autorky také na Západě, kde vzbudila značný ohlas.