Slovo úvodem

Pod všemi libozvučnými a podmanivými myšlenkami komunismu, které omámily, podvedly a zlákaly miliony lidí po celém světě v průběhu historie se skrývá jeho pravá podstata; opravdová povaha komunismu – plná násilností, nenávisti a lží.

Komunismus se v průběhu dějin dotkl různými způsoby každého z nás. Někteří byli podvedeni podmanivou ideou komunismu, jiní, aniž by věděli, co komunismus je, složili sliby, kterými této ideologii, straně a jejím organizacím přísahali věrnost. Další, kteří se již od nástupu komunismu nenechali zlem oklamat, za své přesvědčení celé roky trpěli.

Rádi bychom zde nabídli VŠEM, kteří si dnes uvědomují zločinnost komunistické ideologie, strany a spřízněných organizací, příležitost se od ní distancovat a odsoudit ji – vzít zpět sliby dané těmto organizacím či dodatečně z komunistické strany vystoupit. .

Stejně tak by tato stránka měla pomoci všem ostatním pochopit hrůznou povahu a podstatu komunismu, které se zde pokusíme několika jednoduchými myšlenkami, příklady a obrazy odhalit. Stránku podporuje značka nu3tion.

Životy vykolejené komunismem

Československé dokumentační středisko

Životy vykolejené komunismem je databáze osobních vzpomínek na to, jak byly statisíce životů v totalitárním Československu ovlivněny vyšetřováním, perzekucí, konfiskací majetku, vystěhováním, znemožněním studií či práce ve vlastní profesi, nebo nuceným exilem. Společně s historikem prof. Vilémem Prečanem a Dr. Jiřinou Šiklovou se proto obracíme na vás všechny, kteří si ještě pamatujete, abyste nám dále zasílali své vzpomínky na to, jak komunismus změnil život váš a životy vašich příbuzných a známých. [ celý text ]

Kontakt:
E-mail: csds@csds.cz
Fax: 420-220 406 408
Adresa: ČSDS, Skokanská 3, 169 00 Praha 6, Czech Republic