Distancujte se od Komunismu

Distancujte se od komunistické strany!
Vystupte z komunistické strany

Komunismus se v průběhu dějin dotkl různými způsoby každého z nás.

Někteří byli podvedeni podmanivou ideou komunismu, jiní, aniž by věděli, co komunismus je, složili sliby, kterými této ideologii, straně a jejím organizacím přísahali věrnost.

Další, kteří se již od nástupu komunismu nenechali oklamat zlem, za své přesvědčení celé roky trpěli.

Rádi bychom zde nabídli VŠEM, kteří si dnes uvědomují zločinnost komunistické ideologie, strany a spřízněných organizací, příležitost se od ní distancovat a odsoudit ji – vzít zpět sliby dané těmto organizacím či dodatečně z komunistické strany vystoupit. Připojte se k lidem, kteří otevřeně odsoudili komunistickou stranu slovy i činy

Distancujte se od komunistické strany!
Vystupte z komunistické strany

Komunismus se v průběhu dějin dotkl různými způsoby každého z nás.

Někteří byli podvedeni podmanivou ideou komunismu, jiní, aniž by věděli, co komunismus je, složili sliby, kterými této ideologii, straně a jejím organizacím přísahali věrnost.

Další, kteří se již od nástupu komunismu nenechali oklamat zlem, za své přesvědčení celé roky trpěli.

Rádi bychom zde nabídli VŠEM, kteří si dnes uvědomují zločinnost komunistické ideologie, strany a spřízněných organizací, příležitost se od ní distancovat a odsoudit ji – vzít zpět sliby dané těmto organizacím či dodatečně z komunistické strany vystoupit. Připojte se k lidem, kteří otevřeně odsoudili komunistickou stranu slovy i činy

Komunismus se v průběhu dějin dotkl různými způsoby každého z nás.

Někteří byli podvedeni podmanivou ideou komunismu, jiní, aniž by věděli, co komunismus je, složili sliby, kterými této ideologii, straně a jejím organizacím přísahali věrnost.

Další, kteří se již od nástupu komunismu nenechali oklamat zlem, za své přesvědčení celé roky trpěli.

Rádi bychom zde nabídli VŠEM, kteří si dnes uvědomují zločinnost komunistické ideologie, strany a spřízněných organizací, příležitost se od ní distancovat a odsoudit ji – vzít zpět sliby dané těmto organizacím či dodatečně z komunistické strany vystoupit. Připojte se k lidem, kteří otevřeně odsoudili komunistickou stranu slovy i činy